Dầu Thủy Lực

Dầu Động Cơ

mỡ bôi trơn

thông tin liên hệ
Ông Triệu Đăng Dũng
Giám Đốc - 0936.189.486

-

DẦU ĐỘNG CƠ

CRB TUBO 10W40
CRB TUBO 10W40
CRB TUBO 20W50
CRB TUBO 20W50
Caltex 20W50
Caltex 20W50
Caltex Delo Silver SAE
Caltex Delo Silver SAE
Havoline Super 4T-0,8L
Havoline Super 4T-0,8L
Havoline Super 4T-1L
Havoline Super 4T-1L
Havoline Super matic 4T Semi - Synthetie 0,8L
Havoline Super matic 4T Semi - Synthetie 0,8L
Havoline Super matic 4T Semi - Synthetie 1L
Havoline Super matic 4T Semi - Synthetie 1L
Shell 20W50
Shell 20W50
Shell Rimula R1  Multi
Shell Rimula R1 Multi
Shell Rimula R2 Extra
Shell Rimula R2 Extra
Shell Rimula R2
Shell Rimula R2
Shell Rimula R3 X
Shell Rimula R3 X
Shell Rimula R4
Shell Rimula R4
Shell Rimula R1
Shell Rimula R1
Super SAE 10W40
Super SAE 10W40
Super SAE 20W50
Super SAE 20W50
Total Quatz 3000
Total Quatz 3000
Total Quatz 5000 - 20W50
Total Quatz 5000 - 20W50
Total Quatz 7000 SM - 10W40
Total Quatz 7000 SM - 10W40

DẦU THỦY LỰC

Dầu Thủy Lực Klube 32
Dầu Thủy Lực Klube 32
Castrol Hyspin AWS 32
Castrol Hyspin AWS 32
Castrol Hyspin AWS 46
Castrol Hyspin AWS 46
Dầu Thủy Lực Petrol 79-32
Dầu Thủy Lực Petrol 79-32
Klube HD 50
Klube HD 50
TL Shell Corena S3 R46
TL Shell Corena S3 R46
TL Total Azolla ZS 46
TL Total Azolla ZS 46
TL Total Azolla ZS 68
TL Total Azolla ZS 68

MỠ BÔI TRƠN

Mỡ bò - màu đỏ
Mỡ bò - màu đỏ
Mỡ bò - màu Xanh
Mỡ bò - màu Xanh
Mỡ bôi trơn chịu nhiệt GTX
Mỡ bôi trơn chịu nhiệt...
Mỡ bôi trơn L3 - Singapore
Mỡ bôi trơn L3 - Singapore
Mỡ bôi trơn L3
Mỡ bôi trơn L3
Mỡ bôi trơn L4 - Singapore
Mỡ bôi trơn L4 - Singapore
Mỡ bôi trơn Sinopec NO T2 -3
Mỡ bôi trơn Sinopec NO T2 -3
Mỡ cá sấu
Mỡ cá sấu